บ้านโปร่ง โครงสร้างเท่

เจ้าของ : ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

จากหนังสือ impression @ homeHBA


       เมื่อซื้อที่ดินผืนงามในย่านที่คุ้นเคยและได้แรงสนับสนุนจากคุณพ่อ-คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธานกรรมการบริษัท

อ่านต่อ

ลงตัวที่แตกต่าง

เจ้าของ : คุณสุเมธ กิตติพร้อมพงษ์

จาก นิตยสาร Multimillionaire's HOUSE

เจ้าของบ้าน: คุณสุเมธ-คุณอรเอก กิตติพร้อมพงษ์ (ก่อสร้างที่ Noble Residence)

อ่านต่อ